E.G.M. Edirne, Aydın ve Van İlleri Yabancılar Misafirhanesi Edirne / 2009